Pazarlamanın Temel Amacı Nedir?

Pazarlamanın ne olduğunun tanımı gibi, pazarlamanın amacını tanımlamak da zor olabilir. Ancak nihayetinde, pazarlama büyüme ile ilgilidir. Başarılı bir şirket kurmanın tek kesin yolu pazarlamadır. Bu nedenle, bir stratejiye sahip olmak ve bu stratejinin nasıl uygulanacağını planlamak önemlidir.

Pazarlama Teorileri: Pazarlamanın 4P’si Nelerdir?

Modern pazarlamanın kökleri, Harvard Business School’dan Neil Borden’ın 12 bileşenli pazarlama karması hakkında yazdığı 1964 yılına kadar izlenebilir. Neil, pazarlama kapasitesinde çalışanlar tarafından üstlenilen ana görevleri tanımlamaya çalıştı. O zamanlar pazarlama henüz emekleme aşamasındaydı ve pazarlama teorilerinin çoğu fiziksel ürünlerin üretilmesiyle ilgiliydi. Zamanla, 12 bileşenli karışım rafine edildi ve sonunda pazarlamanın 4P’si ortaya çıktı:

  • Product (Ürün)

Bir şirketin ne sattığını tartışırken genellikle “ürünler ve hizmetler” ifadesini kullanırız. Pazarlamada, bir ürün hakkında konuştuğumuzda, onu somut ve soyut tüm öğeleri kapsayan bir terim olarak kullanırız. İyi bir pazarlamacı, ürününün her yönü hakkında bilgi sahibi olacaktır. Pazarı inceleyerek, karşılaştıkları zorlukları anlamak için müşterilerle konuşarak zaman harcamış olacaklar ve ardından o müşteri grubuna hizmet edecek bir ürün geliştirmeye katkıda bulunmuş olacaklar. Bir ürün oluşturulduktan sonra, bir pazarlamacı olarak göreviniz, onu müşterilerinize onların ilgisini çekecek şekilde tanıtmaktır. Bu ürünü nasıl tanıtacağınızı ve satın almaya hazır nitelikli müşteri adaylarının ilgisini çekmek için hangi avantajlara ve özelliklere odaklanacağınızı bileceksiniz.

  • Price (Fiyat)

Seçtiğiniz pazara hitap ettiğini bildiğiniz bir ürüne sahip olduğunuzda, pazarın ne kadar ödemeye istekli olduğuna bağlı olan bir fiyat belirlemeniz gerekir. Bu basit bir hesaplama değildir; Bir pazarlamacı olarak, müşteri grubunuzu, en çok neye değer verdiklerini ve indirim yapmanız durumunda ne kadar kazandıklarını bilmeniz gerekir. Fiyatlandırmanın her yönü, bir ürünün başarılı olup olmadığını etkileyebilir.

  • Place (Dağıtım)

Ürününüz nasıl satılacak? Çevrimiçi mi yoksa gerçek mekânda faaliyet gösteren mağazalarda mı? Belirli bir şekilde mi sergilenmesi veya mağazanın belirli bir bölümünde rafa mı konulması gerekiyor? Ürünün reklamı nerede yapılacak? Dergiler mi? Yalnızca çevrimiçi mi yoksa ikisinin bir karışımı mı? Bu P, ürününüzün piyasaya nasıl yerleştirildiği (kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak) ve bunun, ürünün potansiyel müşteriler tarafından nasıl görüntülendiğini nasıl etkilediği ile ilgilidir.

  • Promotion (Tutundurma)

Bulmacanın son parçası olan bu P, ürününüzü nasıl tanıtacağınıza odaklanır. Pazarlama o kadar geniş bir faaliyet yelpazesini kapsar ki, tutundurma yolları neredeyse sonsuzdur. Basılı reklamlardan çevrimiçi reklamlara, özel tekliflere, indirimlere ve indirimlere kadar ne yapacağınız, ürününüze ve müşteri grubunuza bağlıdır. Hangi sosyal medya platformunu kullanacaksınız? Yeni bir ürün planlarken, mevcut bir ürünü değerlendirirken veya satışları optimize etmeye çalışırken pazarlamanın 4P’si dikkate alınmalıdır. Pazarlama stratejinizi planlamanıza yardımcı olabilecek basit bir çerçevedir.

Pazarlama Kavramları Nelerdir?

Pazarlama kavramları, bir ürün veya hizmeti tanıtmak veya geliştirmek için alınabilecek pazarlamaya yönelik çeşitli yaklaşımları veya kavramları tanımlayan toplu bir terimdir. Bir işletmeyi, ürünü veya hizmeti tanıtmaya nasıl yaklaşılabileceği konusunda bilgi veren pazarlama felsefelerinin temelini oluştururlar.

Pazarlamanın temelini oluşturan beş kavram:

  1. Üretim Konsepti – Kitle pazarlama konsepti; bu kavram, bir müşterinin kolayca elde edilebilen ve ucuz ürünler istediğini varsayar.
  2. Ürün Kavramı – Bir müşterinin öncelikle bir ürünün kalitesine, özelliklerine ve faydalarına odaklandığını belirtir.
  3. Satış Konsepti – Bu, “sert satış” kavramıdır. Siz onları buna zorlamadığınız sürece müşterinizin sizden satın almayacağını varsayar.
  4. Pazarlama Konsepti – Müşterinizin neye ihtiyacı olduğuna odaklanır ve en büyük sorununun ne olduğunu sorar. Bunu anlayın, ardından sorunlarını çözmek için bir ürün geliştirin.
  5. Toplumsal Pazarlama Konsepti – Önceki konsepti temel alan bu konsept, müşterilerinizin ihtiyaçlarına odaklanmanız ve çözümünüzün etik olduğundan ve zarar vermediğinden emin olmanız gerektiğini söyler.

Bu kavramlar birlikte modern pazarlamanın temelini oluşturur ve ana odak noktanız kavramlardan yalnızca biri olsa bile hepsini dikkate almaya ve anlamaya değer.